Beleid

Binnen de VVS worden de standpunten van de Nederlandse producenten van dierlijke vetten en eiwitten bepaald en vervolgens uitgedragen op nationaal en internationaal niveau.

Voor internationale aangelegenheden kan de vereniging zich wenden tot de Europese brancheorganisatie. De VVS is lid van de Europese organisatie EFPRA (European Fat Processors and Renderers Association).

De VVS voert overleg met de overheid en gelieerde organisaties, zoals het Productschap MVO, over de uitwerking van wet- en regelgeving, productiecodes en handelsaangelegenheden.

Ten slotte zet de vereniging zich in om de transparantie van de sector te vergroten.