Vereniging Verwerkers Slachtbijproducten
Dutch Association Processors Slaughter by-products