Kwaliteit en technologie

De VVS informeert ten aanzien van de levensmiddelenwetgeving en de dierlijke-bijproductenverordening.

De VVS onderschrijft het primaire belang van voedselveiligheid.
Daarnaast informeert en co÷rdineert de vereniging in geval van crisissituaties en gebeurtenissen die effect hebben op de algemene belangen of het imago van de sector.

De organisatie stimuleert duurzame productie en het voortbrengen van innovaties. De VVS bevordert en ondersteunt gemeenschappelijk onderzoek in het belang van de sector, waarbij informatie wordt verstrekt over nieuwe wetenschappelijke inzichten. Bovendien communiceert de VVS met deskundigen over algemeen aanvaarde kennis en voortschrijdende inzichten over dierlijke vetten en eiwitten in relatie tot voeding en gezondheid.