Sociale aangelegenheden

Als werkgeverspartij voert de VVS onderhandelingen over de voorwaarden van de gemeenschappelijke CAO voor de Margarine en Spijsvettenindustrie. De CAO is van toepassing op een belangrijk deel van de medewerkers werkzaam bij Nederlandse Verwerkers van Slachtbijproducten.