Voedselveiligheid

De VVS onderschrijft het primaire belang van voedselveiligheid. Middels toepassing van een voedselveiligheidssysteem worden de risico’s effectief beheerst. Het voedselveiligheidssysteem heeft betrekking op de productie van levensmiddelen en/of diervoeders en is gebaseerd op de HACCP-principes, zoals vastgelegd in de Codex Alimentarius.

De leden van de VVS verwerken uitsluitend slachtbijproducten afkomstig van dieren die zijn goedgekeurd voor menselijke consumptie. De dierlijke producten zijn geschikt voor de voedselketen (directe toepassing in levensmiddelen of indirecte toepassing in diervoeder) en voldoen aan de strikte criteria en ketencontroles die de veiligheid van de producten garanderen. Voor de slachtbijproducten zijn dezelfde ketencontroles (o.a. monitoring op ongewenste stoffen) van toepassing als voor vers vlees. Daarnaast worden de leden regelmatig geďnspecteerd door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) om te controleren of aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

Veilgheid, traceerbaarheid en kwaliteit van de producten zijn van essentieel belang. De producten worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Bovendien wordt er gewerkt volgens de bekende kwaliteitsprogramma’s, zoals ISO 9001 en/of GMP+.

Op deze pagina treft u aan de sectorale risicobeoordelingen van dierlijke vetten voor gebruik in diervoeder. Deze analyses zijn gemaakt door een groep deskundigen uit de oliën- en vetten- en diervoedersector. Zij worden gebruikt als leidraad voor bedrijfsspecifieke analyses.

De risicobeoordeling bestaat uit 3 elementen:
  1. Een schematisch overzicht van de voortbrengingsketen. Voor de dierlijke vetten begint de keten bij de slacht van landbouwhuisdieren. De genoemde ketens eindigen bij de aflevering van het diervoedervet aan het diervoederbedrijf.
  2. Een samenvatting van de wettelijke en privaatrechtelijke contaminantnormen voor de de relevante producten binnen een bepaalde keten.
  3. De risico-beoordelingen per schakel in een betreffende keten.
Risicoanalyses:
 Pluimveevet en -eiwit 
 Rundvet en rundereiwit 
 Varkensvet en -eiwit 

Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de opzet van de risicoanalyses.