Vereniging Verwerkers Slachtbijproducten

De Vereniging Verwerkers Slachtbijproducten (VVS) is de brancheorganisatie voor de Nederlandse producenten van dierlijke vetten en eiwitten. De leden van de VVS verwerken uitsluitend slachtbijproducten afkomstig van dieren die zijn goedgekeurd voor menselijke consumptie.

E.e.a. zoals omschreven in de HygiŽneverordeningen (EG) Nrs. 852/2004 en 853/2004 en de Dierlijke bijproductenverordening (EG) Nr. 1774/2002. De vereniging bestaat uit verwerkers van eetbare grondstoffen en verwerkers van categorie 3-materiaal, respectievelijk voor de vervaardiging van producten geschikt voor menselijke consumptie (voor dierlijke vetten daarmee tevens geschikt voor andere toepassingen) en voor producten geschikt voor (huis)diervoeders en oleochemische toepassingen.

De VVS heeft als doel de economische en maatschappelijke positie van de Nederlandse verwerkers van slachtbijproducten te versterken. Een belangrijk element is het bevorderen van de verwaardingsmogelijkheden van slachtbijproducten. De valorisatie van slachtbijproducten is een belangrijk economisch aspect voor de vleesverwerkende industrie. De VVS formuleert en communiceert de belangen van de sector. Daarnaast vormt de organisatie een platform voor haar leden op het gebied van voorlichting en advies.