Wie zijn wij

De Vereniging Verwerkers Slachtbijproducten (VVS) is de brancheorganisatie voor de Nederlandse producenten van dierlijke vetten en eiwitten. De leden van de VVS verwerken uitsluitend slachtbijproducten afkomstig van goedgekeurde dieren voor menselijke consumptie. E.e.a. zoals omschreven in de HygiŽneverordeningen (EG) Nrs. 852/2004 en 853/2004 en de Dierlijke bijproductenverordening (EG) Nr. 1774/2002.

De vereniging bestaat uit verwerkers van eetbare grondstoffen en verwerkers van categorie 3-materiaal. Producenten van dierlijke vetten en eiwitten geschikt voor menselijke consumptie verwerken slachtbijproducten die van levensmiddelenkwaliteit zijn. Producenten van dierlijke vetten en eiwitten geschikt voor diervoeding richten zich op slachtbijproducten waaruit grondstoffen gewonnen worden die geschikt zijn voor toepassing in diervoeders. Laatstgenoemde grondstoffen zijn wettelijk geclassificeerd als categorie 3-materiaal (1774/2002) (zie bijgaande figuur).

Het gaat om de volgende bedrijven:

  Vetsmelterij C.M. Bosland B.V.
Bolderweg 40
1332 AW Almere-Buiten
tel. 036-5322424
e-mail info@vetsmelterijbosland.nl

  Sonac Burgum
Damsingel 27-30
9262 NC Suameer
tel. 0511-467300
e-mail info@sonac.biz
website www.sonac.biz
  Sonac Vuren B.V.
Zeiving 35
4214 KT Vuren
tel. 0183-667500
e-mail info@gsb.net
website www.sonac.biz
 
  Sonac Eindhoven
Meerenakkerweg 7
5652 AR Eindhoven
tel. 040-2380240
e-mail info@sonac.biz
website www.sonac.biz
  Sonac Harlingen
Industrieweg 14
8861 VH Harlingen
tel. 0517-418500
e-mail info@gsb.net
website www.sonac.biz


  Ten Kate Vetten
Sluisstraat 56
9581 JC Musselkanaal
tel. 0599-412605
e-mail info@tenkate.nl
website www.tenkate.nl


Afzet van producten
Dierlijke vetten en eiwitten worden toegepast in levensmiddelen, diervoeding en oleochemische producten.

Levensmiddelen
Dierlijke vetten geschikt voor levensmiddelen worden gebruikt als ingrediŽnt in bakkerijproducten zoals brood, koek en gebak. Daarnaast worden deze vetten afgezet ten behoeve van frituren, bakken en braden. Dierlijk vet geschikt voor levensmiddelen wordt tevens verkocht aan de diervoederindustrie (zie info ďdierlijke vetten geschikt voor diervoedingĒ). Dierlijke eiwitten geschikt voor menselijke consumptie worden gebruikt voor de productie van gelatine en toegepast als ingrediŽnt in huisdiervoeders.

Diervoeding
Dierlijke vetten geschikt voor diervoeding worden gebruikt in huisdiervoeders, mengvoeders en voeders voor jonge dieren (o.a. kalvermelkvervangers). In deze applicaties spelen dierlijke vetten een belangrijke rol als smaakdrager, energiecomponent en voor de uiteindelijke vleeskwaliteit van landbouwhuisdieren. Dierlijke eiwitten geschikt voor diervoeding worden veelal toegepast als ingrediŽnt in huisdiervoeders.

Oleochemische producten
Dierlijke vetten staan aan de basis van een groot aantal consumentenproducten. In de vorm van vetderivaten worden zij ingezet in o.a shampoos, zepen, crŤmes, schoonmaakmiddelen, plastics en smeermiddelen. Daarnaast worden dierlijke vetten gebruikt als biobrandstof, hetzij als grondstof voor de productie van biodiesel, hetzij als brandstof voor de opwekking van warmte en elektriciteit.

Wilt u contact opnemen met de vereniging, klik hier.